>

Profil firmy

Firma KAMEA Electronics s.r.o. bola založená v roku 1991 a už 30 rokov na trhu dokazuje kvalitu poskytovaných služieb. Opravy a úpravy použitých zariadení popri vývoji a výrobe nových zariadení predstavujú len časť širokej škály týchto služieb.

Vstup Slovenska do Európskej únie prináša nové možnosti vo všetkých sférach. KAMEA je pripravená na nové podmienky. Najväčší dôraz v súčasnosti kladieme na dodržiavanie resp. zvyšovanie kvality spracovania zákaziek a prípravu na rozbeh ďalšieho výrobného procesu.

Na dosiahnutie požadovanej úrovne kvality, sú procesy nášho systému manažerstva kvality týkajúce sa vývoja, úprav a výroby vopred plánované. Toto plánovanie zahŕňa:

- určovanie cieľov kvality súvisiacich s výrobkom;

- zavádzanie dokumentácie, zabezpečovanie zdrojov a podmienok;

- verifikácia, validácia, riadenie kvality a kritériá prijatia;

- určovanie záznamov;

Prevádzkové hodiny

Pondelok

7:00 - 16:30

Utorok

7:00 - 16:30

Streda

7:00 - 16:30

Štvrtok

7:00 - 16:30

Piatok

7:00 - 16:30

Sobota

ZATVORENÉ

Nedeľa

ZATVORENÉ


Certifikát

EN ISO 9001 : 2015

Systém manažérstva kvalityPOLITIKA KVALITY