>

História spoločnosti Kamea Electronics s.r.o.

Pre začiatok firmy bol vytýčený cieľ vo forme poskytovania servisných služieb pre oblasť špeciálnych zariadení pre výrobu polovodičových súčiastok. Smerovanie firmy Kamea bolo podporené kvalifikačnými predpokladmi spolupracovníkov, ktorí absolvovali na uvedenú činnosť mnoho školení v zahraničí priamo u výrobcov týchto investičných celkov. Počiatočné obdobie cca prvé dva roky sme poskytovali tieto služby pre podniky bývalého koncernu TESLA.

Pretože výroba polovodičov v bývalom Československu veľmi rýchlo začala upadať, bolo nutné rozšíriť našu ponuku na okolité štáty, v ktorých bolo možné využiť našich služieb. Táto situácia si vyžadovala zvýšené úsilie v hľadaní potenciálnych zákazníkov, ich presvedčenie a získanie. V týchto rokoch sa podarilo získať podporu výrobcov montážnych zariadení ako napr. firmy ESEC, ASM, DELVOTEC.

Nakoľko sme boli pre zahraničných užívateľov týchto zariadení ako neznáma malá firma z východného bloku pomerne ťažko identifikovateľní, podpora zo strany hlavných výrobcov bola pre nás veľmi vítanou. Po prekonaní počiatočných problémov sme rozšírili naše zameranie o konštrukčné a vývojové práce a začali sme s prestavbami a úpravami starších zariadení pre ich využitie vo výrobe nových typov výrobkov.

Počiatočné práce na montážnych zariadeniach - back end - sme postupne rozšírili o práce na optických zariadeniach - mikroskopy a pod. - a o práce na zariadeniach pre výrobu wafers - front end. Pre tieto účely sme orientovali aj vybavenie našej firmy špecializovanými zariadeniami na meranie, tepelné úpravy materiálov, spájkovanie na tvrdo, zváranie a pod. V priebehu tohto obdobia sme spolupracovali s viacerými firmami, ktoré pre nás vyrábali a dodávali súčiastky a komponenty strojárskeho charakteru. V tomto smere sme si vyprofilovali na okolí viacerých dodávateľov s veľmi dobrým strojným vybavením - CNC centrá, súradnicové vŕtačky, elektroerozívne zariadenie a pod.

V orientácii na montáž sme postupom doby začali ako jediní poskytovať služby pre určité modely firmy ESEC pre celú Európu. V rámci týchto služieb sme boli účastní pri štartovaní montáží v TESLA Sezam a doporučovaní zariadení. Firma KAMEA sa v súčasnosti orientuje okrem činnosti konštrukčného a servisného charakteru aj na dodávky náhradných dielov, dodávky kompletných výrobných a meracích zariadení podľa zákazníckej špecifikácie a podporu výskumu a vývoja v školstve a na SAV.

Časové medzníky

1991

Založenie firmy KAMEA v prenajatých priestoroch bývalej TESLA Piešťany


1993-4

Počiatok spolupráce s TESLA Sezam, Rožnov pod Radhoštěm


1995

Počiatok spolupráce a rozbiehanie montáží v INTERMOS, Budapest


1997

Zakúpenie budovy a počiatok rekonštrukčných prác na sídle firmy


2002

Oficiálne otvorenie prevádzky v nových priestoroch firmy


2005

Zmena obchodnej formy z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným


2017

Rekonštrukčné práce a oprava strechy hlavnej budovy firmy


2018

Rekonštrukcia kotolne a zavedenie optického internetu


2019